Hei upseeriveljet,

Kerhomme sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstainan 17.3.2022 klo 18 alkaen Osuuspankin tiloissa Tervakoskella.

Kokouksen alkuun Antti Numminen pitää esitelmän Mannerheim-ristin ritari Taavi Törmälehdosta.

Asialistalla on ainoastaan sääntömääräiset asiat.

Lataa kokousasiakirjat tästä:

Pääset liittymään kokoukseen tämän linkin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY1N2M1MWQtNGE0YS00MGNiLWI3OGUtMGNmZDZiNDYyZDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bcf402cc-ed30-4cae-9d79-d6c6bcac9fe6%22%2c%22Oid%22%3a%22607158ca-c4e1-4bf0-84a5-6dd78e1417b2%22%7d

Tervetuloa osallistumaan kokoukseen!

Hallitus